LULE NEWSOFFICIAL ACERBIS
ΤΗΛ: 2109644079-6988055329
Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, Άνω Γλυφάδα, Αθήνα-Ελλάδα

6 Ways to Prepare Your Kids to Lead Happy, Successful Lives /6 Τρόποι να Προετοιμάσεις τα παιδιά σου για μια ευτυχισμένη, επιτυχημένη ζωή!

6 scientifically proven best ways to set your kids up for success, both personally and professionally. This advice works for children at any age.

1. Move to the best neighborhood you can afford.
The best move parents can make for their children is to a neighborhood with excellent schools, more career opportunities and the opportunity to grow up with peers who value education, hard work and achievement. Note: you don't even have to be wealthy to make this happen.
2. Become a happier and less stressed person yourself.
Research has proven adults thrive in business when they are happy and less stressed. The same is true for parenting. Carolyn and Philip Cowan, psychologists at the University of California, have found happy parents are more likely to have happy children. According to the husband-and-wife psychologists, "The children do not fare well if the adults aren't taking care of themselves and their relationships."
3. Make them do chores.
Whether it was mowing the grass, taking out the trash, washing dishes, walking the dog or folding laundry, when I was growing up my parents were always assigning me chores. I hated it but thankfully, they didn't ease up. It taught me the value of hard work and collaborating to get things done -- one of us kids washed the dishes, another dried. Most importantly, it taught me responsibility.
4. Set high expectations.
“Parents who saw college in their childΆs future seemed to manage their child toward
that goal irrespective of their income and other assets,” he said.
5. Create family rituals.
Research has found that children with strong social skills in kindergarten will thrive as adults. One of the best and most enjoyable ways to encourage these social skills is with family rituals. According to researchers Dr. Dawn Eaker and Dr. Lynda Walters, these family rituals are as simple as cooking meals together, family game night, evening walks and annual vacations. Consider weekly family meetings to review what you did and didnΆt do well in the past week and what youΆll work on in the coming week.
6. Encourage entrepreneurship.
Personally observing an entrepreneur while growing up.
Being encouraged to start their own business as a kid - even if it was just mowing lawns.
Learn to collect money. Teach them how to invoice clients on their own.
Being motivated because of necessity, such as being poor or experiencing a setback.
Being challenged by their parents to think of creative ways to make money.


With Friendly Regards,

Leonardo Curatolo, Atene 18/6
---------------------------------------------
6 επιστημονικά αποδεδειγμένοι τρόποι για να φτάσουν τα παιδιά σας στην επιτυχία, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αυτή η συμβουλή λειτουργεί για παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία.

1. Μετακινηθείτε στην καλύτερη γειτονιά που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά.
Η καλύτερη κίνηση που μπορούν να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι μια γειτονιά με εξαιρετικά σχολεία, περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την ευκαιρία να μεγαλώσουν με συμμαθητές που εκτιμούν την εκπαίδευση, τη σκληρή δουλειά και τα επιτεύγματά τους.
Σημείωση: δεν χρειάζεται καν να είστε πλούσιοι για να συμβεί αυτό.
2. Γίνε εσύ ο ίδιος πιο χαρούμενος και με λιγότερο άγχος.
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι ενήλικες ευδοκιμούν στην επιχείρηση όταν είναι ευχαριστημένοι και λιγότερο αγχωμένοι. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς. Οι Carolyn και Philip Cowan, ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, έχουν βρει ότι ευτυχείς γονείς έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ευτυχισμένα παιδιά.
3. Κάνετε τους να κάνουν δουλειές.
Είτε να κόβουν το γρασίδι, να βγάζουν τα σκουπίδια, να πλένουν τα πιάτα, να βγάζουν βόλτα το σκυλί ή να διπλώνουν τα ρούχα τους.Το πιο σημαντικό δίδαγμα είναι η ευθύνη.
4. Ορίστε υψηλές προσδοκίες.
"Οι γονείς που είδαν το Πανεπιστήμιο στο μέλλον του παιδιού τους φαινόταν να διαχειρίζονται το παιδί τους προς την κατεύθυνση αυτή και αυτόν τον στόχο ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και άλλα περιουσιακά στοιχεία
5. Δημιουργήστε οικογενειακά τελετουργικά.
Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα παιδιά με ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο θα ευδοκιμήσουν ως ενήλικες. Ένας από τους καλύτερους και πιο ευχάριστους τρόπους για την ενθάρρυνση αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι με οικογενειακά τελετουργικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές Dr. Dawn Eaker και Dr. Lynda Walters, αυτές οι οικογενειακές τελετουργίες είναι τόσο απλές όσο τα μαγειρικά γεύματα μαζί, η οικογενειακή νύχτα παιχνιδιών, οι οικογενειακές βραδιές και οι οικογενειακές διακοπές. Εξετάστε τις εβδομαδιαίες οικογενειακές συναντήσεις για να ελέγξετε τι κάνατε και δεν κάνατε καλά την περασμένη εβδομάδα και πως θα εργαστείτε την ερχόμενη εβδομάδα.
6. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
Προσωπικά, παρατηρώντας έναν επιχειρηματία ενώ μεγάλωνς.
Όντας ενθαρρυνμένοι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ως παιδί - ακόμα κι αν απλά κόβουν χλοοτάπητες.
Μαθαίνουν να συλλέγουν χρήματα. Διδάξετε τους πώς να τιμολογούν τους πελάτες από μόνοι τους.
Να σας παρακινεί το γεγονός εξαιτίας της ανάγκης για χρήματα.
Είναι πρόκληση για τους γονείς να σκεφτούν δημιουργικούς τρόπους για να βγάλουν λεφτά τα παιδιά τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Leonardo Curatolo, Atene 18/6